CONJUNT DE 140 HABITATGES DE PROMOCIÓ PUBLICA

Barri Sant Cosme - El Prat de Llobregat (Barcelona)

Arquitectes

Jordi Ponsetí
Jaume Vila

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Juande Jimenez - Aparellador
Valeri Consultors

Constructora

Isolux Wat S.A.

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut Català del Sòl

Premis

Projecte guanyador del concurs convocat per l'Incasol

Altres Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars