EDIFICI DE 25 HABITATGES DE PROMOCIÓ PRIVADA

Carrer Joanot Martorell - Roses (Girona)

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Petra Scheffler - Aparelladora
Valeri Consultors
Ignasi Ribas - Arquitecte

Constructora

Construccions J. Borrat S.A.

Promotor

Objectiu Immogestió S.A.

Altres Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars