EDIFICI DE 5 HABITATGES DE PROMOCIÓ PRIVADA

Urbanització Vallpineda - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Arquitectes

Jordi Ponsetí
Diego Olavarría

Colaboradors

Maria Llinas - Arquitecta
Ignasi Ribas - Arquitecte
Xavier Guari - Enginyer

Constructora

Carbonell Freixes S.L.

Promotor

Living in Sitges S.L.

Altres Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars