EDIFICI DE 66 HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA

Avda. dels Països Catalans - Tordera (Barcelona)

Colaboradors

Maria Llinas - Arquitecta
Urbe Enginyeria
Ferran Juan - Enginyer
Petra Scheffler - Aparelladora
Torkel Nja - Arquitecte

Constructora

CRC Construcciones S.A.

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut Català del Sòl

Premis

Projecte guanyador del concurs convocat per l'INCASOL

Altres Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars