CONJUNT DE 20 HABITATGES DE PROMOCIÓ PRIVADA (en projecte)

Carrer Joan Timoneda - Roses (Girona)

Promotor

Objectiu Immogestió S.A.

Altres Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars
Plurifamiliars