REHABILITACIÓ EN APARTAMENT DE LA TORRE QUIMETA DEL S. XVIII

Carrer Joanot Martorell - Roses (Girona)

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Petra Scheffler - Aparelladora

Constructora

Construccions J. Borrat S.A.

Promotor

Objectiu Immogestió S.A.

Altres Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni