REFORMA DE L'EDIFICI ESCOLAR RUIZ GIMENEZ DE L'ANY 1932

Carrer Foment - Palamós (Girona)

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Petra Scheffler - Aparelladora
Valeri Cosnultors

Constructora

Construccions Busquets S.A.

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d'Ensenyament

Premis

Projecte guanyador del consurs convocat per GISA

Altres Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni