REHABILITACIÓ EN AJUNTAMENT DE LA CASA GRENY DEL S. XVI

Plaça Orpí - Piera (Barcelona)

Arquitectes

Jordi Ponsetí
Jaume Vila

Colaboradors

Susana Aristoy - Estudiant d'arquitectura
Robert Brufau - Estructura

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA

Altres Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni