AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA RUIZ GIMENEZ CATALOGADA PER PATRIMONI

Carrer Foment - Palamós (Girona)

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Petra Scheffler - Aparelladora
Valeri Consultors

Constructora

Construccions Busquets S.A.

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d'Ensenyament

Premis

Projecte guanyador del concurs convocat per GISA

Altres Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni
Patrimoni