JORDI PONSETÍ VALIENTE Arquitecte

Postgrau en gestió urbanística per la UPC

2014- Ordenació de Conjunt i Estudi de Volums del Sector Timoneda de Roses.

 

2007- Projecte d'Urbanització del Sector SR-1 de La Victoria (Córdoba).

 

2006- Pla Parcial i Projecte de Reparcel.lació del Sector SR-1 de La Victoria (Córdoba).

 

2005- Projecte d’Urbanització del Polígon-X de l'Arboç.

 

2004- Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de l'Arboç.

 

1999- Projecte d'Urbanització del Passeig Can Ganduxer de Les Franqueses del Vallès.

 

1997- Ordenació i Estudi de Detall del Sector Sant Cosme del Prat de Llobregat.