EDIFICI DE 78 HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA

Plaça Europa - Hospitalet de Llobregat

Arquitectes

Jordi Ponsetí
J. M. Julià
Toni Pericó

Colaboradors

Maria Llinas - Arquitecta
Martin Rivadulla - Arquitecte
Mercè Manonelles - Arquitecta

Promotor

GENERALITAT DE CATALUNYA
Institut Català del Sòl

Altres Concursos
Concursos
Concursos
Concursos
Concursos
Concursos
Concursos