HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

Carrer Dinamarca - Palau Saverdera (Girona)

Colaboradors

Dolors Egea - Arquitecta
Petra Scheffler - Aparelladora
Ignasi Ribas - Arquitecte

Constructora

OM Obres i Manteniments S.L.

Promotor

Srs. Scheffler / Victor

Altres Unifamiliars
Unifamiliars
Unifamiliars
Unifamiliars
Unifamiliars
Unifamiliars
Unifamiliars